Medlemskaber:
l Medlem hos Croydon Handelskammer http://www.croydonchamber.org.ukl Medlem hos Dansk-Japansk Venskabsforening (2009 - 2010)

DJVF

Danish-Japanese Friendship Association

デンマーク・日本友好協会
l Deltager i BusinessNetværksgruppen for Lean Manufacturing (2009 - ????l Medvirkende i konsulentnetværket Assistera (2009 - ????) www.assistera.dkl Medlem hos Senior Service (2009 - 2010) www.seniorservice.dkl Medlem hos Lean Enterprise Institute (2007 - ????)l
Bestyrelsesmedlem af nystartet politisk parti (2004 - ????)
(det "besynderlige" ved dette parti er, at også dette - faktisk som et af de ganske få i Danmark - tager udgangspunkt i "gensidigt respekt og accept"
Noget andet særdeles godt ved dette parti er, at det sætter mennesket højere end penge, og mennesket højere end regler
- og så har jeg også været webmaster for dette parti (foregik i HTML)l Medlem af Dansk Aktionærforening (2004 - 2007)l Medlem af Thai-Dansk Forening i Århus (2003 - 2004)     l Medlem hos "Den Danske Skatteborgerforening" (2002 - ????)

Med udgangspunkt i egne oplevelser med den lokale skatteforvaltning og mine manglende muligheder for at kunne forsvare mig overfor dennes - delvis vilkårlige - overgreb blev jeg medlem hos denne forening for på denne måde at støtte den gode idé, som er beskrevet på foreningens hjemmeside. I Tyskland opnår en tilsvarende organisation meget på vegne af skatteyderne - det samme er der så afgjort behov for i Danmark.
Venligst husk at skatteydernes retssikkerhed faktisk ikke er tilstede, og det er langtfra sikkert at afgørelser, truffet af skatteforvaltningen, er i henhold til gældende regler (hvis det var sikkert var der ingen behov for nogen Landsskatteret, der træffer afgørelser som går skatteforvaltningen imod).
Jeg kan kun anbefale at man bliver medlem hos denne forening medmindre man fortsat accepterer vilkårlige overgreb fra skatteforvaltningens side - kontingentet er beskedenl Medlem af FILS - Foreningen af Ingeniører i Ledelse og Selverhvervl Medlem af Ingeniørforeningen i Danmark, IDAl
Medlem af Selskabet for Ledende og Selvstændige Ingeniører, LSI
Herunder aktiv medvirkende hos LSIs Mentor Forum (tidl. Coaching Forum)

Mentor Forum bistår IDA-medlemmerne:

Der kan søges på emner som indenfor sektorer som
l Analyse af forretningsidé l IT
l Markedsanalyse l Management
l Produktudvikling l Rådgivende ingeniører
l Organisation l Byggeri
l Finansiering l Produktion
l Markedsføring l Kemi
l Selskabsetablering l Bioteknik
l Aktionæroverenskomst l Medicoteknik
l Internationale aktiviteter l Fødevareteknologi
l Ledelse / sparring l Miljøl
Medlem af Maskinteknisk Gruppe
Herunder næstformand (2002 - ????)
l Medlem af Dansk Maskinteknisk Selskabl Medlem af Logistikforeningenl Medlem af Senior Erhverv - Aarhus (2002, herunder formand for en periode på ca. 3-4 måneder)l Medlem af Dansk Leder Service (1991 - 1995)l Formand for Ingeniørgruppen På Danfoss (1978-1981)l Medlem af Amatørteatret "Rosenteatret" (1986 til 2001, som bestyrelsesmedlem og kasserer, og også som "spiller", producer og scenograf)l Medlem af Dansk Plakatmuseum