Min erfaring indenfor logistik, indkøb:
l Indkøb af tekniske komponenter i Danmark og Europa, samt i udlandet til brug i udlandet
l Deltaget i opbygning af international indkøbsorganisation indenfor koncern (samling og koordinering af viden, information og aktiviteter)
l Decentrale indkøb samlet i central funktion
l NLM / ECE 188 / FIDIC / Remburser
l Udarbejdelse af nationale / internationale kontrakter - etablering af strategiske partnerskaber - rammeaftaler
l Evaluering af leverandører
l Kontraktforhandlinger  -  forhandlingsvant på alle niveauer
l Styring og samling af indkøb i forhold til projektforløb/-ene
l International orienteret - stor erfaring med internationale indkøb
l Helhedsbetragtning - holistisk indfaldsvinkel - logistiske værktøjer bruges ligesom supply chain management realiseres - for delelementet "kapacitetsstyring", "lean manufacturing" eller for delelement "definition af produktionsgrundlag (beskrivelse af logistiksystem)" venligst klik på begreberne for yderligere oplysninger
l Samling, inspektion, emballering af komponenter samt klargøring af disse (inkl. dokumentfremstilling jfr. resp. remburser og kontrakter) til eksport
l Styring af op til ca. 1000 underleverandører
l Egen database med mere end 50.000 danske virksomheder og mere end 10.000 udenlandske virksomheder samt mere end 6.000 produkter, deres beskrivelser, priser etc.
l Opnåede besparelser ca. DKK 9 millioner over 5 år (indkøbsvolumen på ca. DKK 48.000.000 er basis)
l Lagersystemer
l
Indenfor "Logistik" findes der flere forskellige filosofier for effektivisering af logistikken. Uanset om filosofien hedder Just-In-Time, KanBan, Kaizen eller andet bør "sundt fornuft" være det grundlæggende element: analyse af det eksisterende sammenlignet med mulighederne for en mere effektiv måde at producere på set i forhold til en forbedret konkurrenceposition. "Sundt fornuft" er basis for nævnte filosofier - og selvfølgelig forandringsparathed.
På den anden side: hvis man implementerer en filosofi, som virksomheder i andre lande har brugt i gennem flere år, hvor langt frem er man så i konkurrencen? Jeg mener at man er bagefter - men hører gerne andres kommentar hertil
Nu skal ovenstående IKKE forstås derhen, hvor jeg er modstander af nævnte og lignende filosofier: det væsentligste budskab ligger i forandringen idet en virksomhed (og enkeltperson og samfund), som ikke forandrer sig, går tilbage. Den som læner sig tilbage med ordene "arbejdet er gjort færdig" glemmer at alt omkring vedkommende fortsætter med at udvikle sig - nej: "arbejdet er gjort færdig" med udgangspunkt i kendte forhold, men de næste ændringer er allerede på vej, og disse skal "ses" og implementeres
! En beskrivelse af "Generelt vedr. Logistik", "Logistik og konstruktion", "Logistik og indkøb", "Logistik og lageret", "Logistik og produktion", "Logistik og økonomifunktionen", "Logistik og virksomhedens ledelse", samt hvordan man mest hensigtsmæssigt indfører en logistikfunktion i en organisation fremsendes gerne hvis det kan gavne et eventuelt samarbejde.

Denne beskrivelse kan kun være "overordnet" hhv. generelt idet logistikbegrebet for en produktionsvirksomhed er et enormt omfattende begreb. De finurlige enkeltheder indenfor begrebet er delvis afhængig af virksomhedens art, struktur, og hvordan udviklingen foregik, af produkternes art og struktur, og af de systemer, virksomheden betjener sig af.

At fremstille en beskrivelse, der tager højde for alle tænkelige forhold, kan selvfølgelig lade sig gøre, men ville gøre beskrivelsen ulæselig

 

Logistik er integreret styring og udførelse af materialetransport og materialehåndtering, herunder lagring - samt de tilhørende informationssystemer - fra leverandør via bearbejdning til forbruger.

Logistik er, med udgangspunkt i ovennævnte definition, baseret på

l styring af materialetransport
l udførelse af materialetransport
l lagring

i mellem de to grupper "leverandør" og "forbruger", og indeholder derudover

l bearbejdning

En logistikfunktion beskæftiger sig altså med indkøb (rigtig mængde/pris/tid/kvalitet) direkte, er bidragyder i forbindelse med forædlingen gennem produktionen, og har altså en altafgørende indflydelse på virksomhedens resultat ved nøje at afveje lagerforhold, indkøbsforhold m.v.

En logistikfunktion betjener sig hovedsagelig af 2 værktøjer: edb-baserede systemer og diverse organisationsforhold.

Konceptet for en logistikfunktion er langt mere omfattende end det er muligt at beskrive i få ord på denne side. For drøftelse af mulighederne - herunder indtjeningerne - anbefaler jeg den direkte kontakt.

Jeg kan - skulle De have interesse heri - fremsende en rapport "Implementering af en Logistikfunktion", der meget overordnet beskriver vekselvirkningen mellem Logistik og Konstruktion, Logistik og Indkøb, Logistik og Lageret, Logistik og Produktion, Logistik og Benchmarking, samt Logistik og virksomhedens ledelse. Denne kan danne grundlaget for at indføre en logistikfunktion i Deres virksomhed - men skal selvfølgelig tilpasses Deres organisation samt Deres speciale.

Bare send mig en mail med Deres træffedata.