Mine erfaringer med IT

Nej - sådan vil man vist næppe opleve mig foran en PC

 

Disposition:
1. Overordnet beskrivelse af test-erfaringerne
2. Profil
3. Operativsystemer
4. Produktionsstyringssystemer
5. Programmeringssprog
6. DB
7. Erfaringsbaggrund
8. Kategoriserede erfaringer: Funktioner/Applikationer/Hardware/Operativsystemer/PC
9. Vist ret så detaljeret beskrivelse af de systemer, jeg har og arbejder med

 

1.
Jeg har været og er dybt involveret i test- og afprøvning af systemer, siden 1981.

1996 - pågående.

Med udgangspunkt i den ramme, som Access repræsenterer, udviklet og testet dette databasesystem;  først til dækning af egne, senere også til dækning af andre virksomheders behov.

2002.

Med udgangspunkt i en konkret opgave testet produktionsstyringssystemet BAAN for at finde frem til, om systemet kan kommunikere med andre programmer såsom Access, Excel etc.

1994.

Med udgangspunkt i den ramme, som Navigator samt tillægsprogrammet Triml1 repræsenterer, testet dette system hvad angår de forhold, som var gældende hos daværende samarbejdspartner.

1989 - 1992.

Test og afprøvning af Mapics/PMS, herunder et skræddersyet timeregistreringsprogram, og dettes muligheder for indførelse af en decideret logistikfunktion.

1986 - 2003.

Med udgangspunkt i den ramme, som Navigator repræsenterer, udviklet og testet dette system både hvad angår egne behov (herunder professionel nysgerrighed) såvel som de behov, forskellige samarbejdspartnere havde.

1986 - 1987.

Test af afprøvning af branchespecifikt kalkulationssystem (støberibranchen).

1981 - 1985.

Test og implementering af enkeltstående programmer, der skulle dække specificerede behov, med udgangspunkt i ISI.

Det er min erfaring, at test og specielt testdokumentation samt programdokumentation ofte behandles utilstrækkeligt seriøs.

Det er min opfattelse og erfaring, at test og en god dokumentation danner grundlaget for at kunne lære så meget mere om programmer, hvilket typisk resulterer i øget indtjening for brugeren. Det betyder, at man ikke bør stoppe, når man har konstateret, at et program kan dække ens behov – man skal dykke længere ned i programmet for at se, hvad mere det kan for så at kunne lette sin dagligdag.

 

2. Profil:
Jeg har mere end ca. 25 års erfaring med IT. Fungerer/fungerede typisk som projektleder eller ansvarlig for kravspecification, analyse og design samt test og udvikling.
Jeg har stor erfaring med testkoordination, såvel indenfor mainframe samt med aftestning af standardsystemer
Løsningsmæssigt er der opnået et detaljeret kendskab til produktionsstyringssystemer samt økonomi- og regnskabssystemer.
Som person er jeg udadvendt, og er god til dialogen med forretningsrelationer, såvel som sparring af teknikere.
Arbejdsmæssigt er jeg omhyggelig, ihærdig og målrettet.
3. Operativsystemer: Siemens BS 1000 + BS2000, DOS, Windows.
4. Produktionsstyringssystemer: IFS Automotive, ISI, Mapics, PMS, Baan, Navigator/Navision, Concorde, (SAP)
5. Programmeringssprog: Basic, MS-Basic (Philips’ egen Basic)

Html-kodning, SQL ved behov

Visual Basic ved behov
6. DB: Access

(de andre kendte programmer såsom Navigator og dennes successorer samt beslægtede programmer kan egentlig også anses som værende databaser)

 

7. Erfaringsbaggrund
Januar 2011 -  IFS Automotive - især delen der har med Supply Chain Management at gøre
Marts 2007 - 2009 Tidsbestemt ansat - systemindhold: Concorde XAL sammen med virksomhedsspecifikke tilpasninger
Feb. 2006 - Marts 2007: Freelance: Varemodtagelses- og forsendelsesprocedurer for produktionsfirma i Århus N (anvender Concorde XAL)
Maj 2005 - Feb. 2006: Freelance: Produktionsoptimering ifm. masseproduktion af beslag for firma i Ry/Silkeborg  (anvender Concorde XAL).
Feb. 2005 - Marts 2005: Freelance: Varemodtagelses- og forsendelsesprocedurer for produktionsfirma i Århus N (anvender Concorde XAL)
Dec. 2004 – Jan. 2005: Freelance: hjulpet et firma i Åbyhøj med montageprocedurer (ingen systemanvendelse)
Okt. 2004: Udarbejdet faktureringssystem med udgangspunkt i Acces for bekendt - enkeltmandsfirma - vennetjeneste
Marts 2004: Udviklet hjemmesider for 2 af mine bekendte (enkeltmandsvirksomheder) – jeg vedligeholder disse stadig fra tid til anden (efter behov) – jeg anvender Frontpage og CuteFTP
Jan 2004 - ???:

Freelance – realiseres ved forskellige tidspunkter alt efter behov: web-editor for landsdækkende organisation – aktiviteten er pågående (tillidshverv???)

Foregår med html-kodning
Dec. 2003 – Feb. 2004:

Freelance: bistod et firma nær Århus med at fremstille en projektbeskrivelse (indenfor IT og internet), som skal danne grundlag for en ansøgning om finansiering for realiseringen af projektet. Der er en NDA på opgaven

Kombination mellem CAD, PDM, ERP – udarbejdelse af projektbeskrivelsen, også indeholdende tidsestimatet for realiseringen (programmering, test, etc.)
Aug. 2003 – Jan. 2004:

Freelance: Bistod et firma i Næstved (industrielle komponenter) med såvel afsætningen af deres produkter, samt diverse indkøbstiltag med udgangspunkt i indhentning af priser mv. ved at give dem adgang til min database (med mere end 43.000 danske virksomheder samt 6.000 udenfor Danmark) med dertil knyttet systematik for effektiv informationsspredning - såvel national samt international.

Ingen systemarbejde, men anvendelse af det system (Access), jeg havde udviklet i forvejen
Maj 2003: Freelance: Udviklet database samt dertil hørende skærmbilleder, forespørgsler m. v. for selvstændig i Odder med udgangspunkt i Access
Aug. 2002 – Okt. 2002: Projektansættelse (tidsbegrænset) hos producent i Århus (transportsystemer)

Konstruktionsgranskning og granskning i produktionsstyringssystemet BAAN forårsaget af et uheld på firmaets byggeplads i udlandet. Opgaven løstes dels ved konstruktionsgranskning, dels ved granskning i produktionsstyringssystemet for at bestemme berørte enheder. Jeg kendte ikke BAAN i forvejen (men kender ERP-systemer, så det var ingen sag)

Okt. 1996 – Dec. 2001: Indkøbschef, Ingeniør- og Handelshus I Århus - Implementering af en indkøbs- og estimatorfunktion

Da Navigator i dette firma var blevet misbrugt (testede jeg først), og jeg var ”tvunget” til at fremvise resultater, indførte jeg for mig selv Access som styringsredskab for leverandørerne. Senere udviklede jeg dette yderligere således at jeg kunne bruge systemet som leverandørstyring, rekvisitionsstyring, lagerstyring.

1995 - 2003:

Etablering af egen virksomhed – et Barter-selskab

Grundlaget var Access: udvikling af alle nødvendige databaser, forespørgselsrutiner, skærmbilleder, fletninger med andre programmer etc.
1994:

Unika på Fyn (kontraktansat)

Jeg blev bedt om at implementere alle styringssystemer med udgangspunkt i Navigator samt dertilhørende produktionsstyringssystem Triml1; her var der også lidt kurser i Triml1 – Navigator kendte jeg jo i forvejen
1992 - 1994:

Selvstændig udviklingskonsulent - Forskellige opgaver for forskellige klienter i forskellige brancher; aktiv for Dansk Leder Service, Electro Lift International (i. G.), Neubrandenburg (start af virksomhed for partner på Sjælland), Scanform A/S, samt flere andre – særskilt beskrivelse opgaverne foreligger

Bl. a. skulle jeg lære Amipro at kende, da det af nogle hos Dansk Leder Service ansås som et godt værktøj. Det gjorde jeg så, og jeg kunne hjælpe en del af de mennesker, der kom hos DLS, med diverse arbejder indenfor Amipro
1989 -1992:

Produktions- og siden logistikchef, Jesper Furniture International, Hørning - Kapacitetsregulering, indført direkte, edb-baseret tidsregistrering med vældig pay-off-effekt, forberedt logistikfunktion

Indført edb-baseret tidsregistrering af medarbejdere i produktionen; dette kunne så også bruges til forarbejdet til logistikfunktionen, som baserede sig på PMS – en fordansket udgave af Mapics. Her var systemanalyse, kravspecifikationer, test af løsninger del af arbejdet. For at gøre tingene nemme for mig anvendte jeg IBM-Tekst-Assistent som hjælperedskab før overførslen af data fra tidsregistrering til PMS
1987-1989:

Servicebureauchef, Dania Data Service A/S, Randers. Effektivisering af organisationen, sikring af dataleverance, salg af servicebureauydelser, etableret Erfa-gruppe for brugerne for at øge de tilsluttede virksomheders systemanvendelse, tilført 1 industrikunde til firmaet (målet var 1 industrikunde pr. år)

Mest organisationsarbejde med firmaets programmører og driftsteknikere

BS2000
1986-1987:

Adm. dir. hos FE Støberiet, Herning A/S. Stillingsindholdet var – på grund af situationen - mest præget af salg.

Test og afprøvning af kalkulationssystemet
1985-1986:

Produktionsdirektør, Codan Medizinische Geräte i Lensahn/D (dansk ejet virksomhed). Reduceret sygefraværsprocenten blandt de timelønnede ansatte fra 10 til 3 - indført værdianalyse - reorganiseret rationaliseringsprojekt, som var ved at løbe ud på et sidespor

Virksomheden betjente sig af egen-udviklede systemer – jeg havde på grund af funktionen ikke de store berøringsflader med systemerne
1981-1985:

Systemingeniør, Th. Ths. Sabroe, Århus. Arbejdet bestod for det meste i at specificere opgaver i forhold til en forbedret systemanvendelse i forbindelse med produktionsstyring.

Mest systemarbejde efter kendte modeller; analyse af forholdene – bedømmelse af, hvad der ville kunne gøres bedre – fremstilling af kravspecifikationen for ønsket systemarbejde – vurdering af programmeringsindsats og milestones (for større projekter) - test før implementeringen af ændringerne – gennemførelse af ændringerne

BS2000 / ISI

Forberedelse af konverteringen til Unisys
1980-1981:

Forretningsfører, Silkeborg Gla­sværk A/S

Ingen systemarbejde
1977-1980:

Produktionsingeniør, siden 1979 kvalitetssikringsingeniør, Danfoss Nordborg

Ingen systemarbejde

 

8.
Klass.: 1 = Kursus/teoretisk kendskab. 2 = Lidt. 3 = Middel. 4 = God, 5 = Ekspert.
Funktioner: Sidst anvendt Total år Klass..
Projektleder 2008 16 5
Analytiker 2013 20 5
Udvikler 2004 10 4
Controller / Projektleder 2008 11 5
Testkoordinator 2003 10 4
Ovenstående funktioner er anvendt sideløbende
Applikationer: Sidst anvendt Total år Klass..
Produktionsstyringssystemer 2013 25 4-5
Analyse og Datakonvertering 2013 13 5
Udvikling 2004 20 5
Regnskabs- og Økonomisystemer 2013 20 5
Hardware/Operativsystemer: Sidst anvendt Total år Klass..
IBM mainframe 1991 03 3
SIEMENS - BS2000 1989 06 3
Diverse PC’er - WINDOWS 2013 21 5
PC:

Jeg anvender alle PC-systemer dagligt: Access, Word, Excel, Microsoft Project, Works, Frontpage, Flash 5, Windows Link, Photo-editorer, scannere, etc.

Internet-anvendelse er dagligt, herunder udvikling/vedligeholdelse af hjemmesider, delvis med Frontpage og CuteFTP, delvis med html-kodning

 

9.
Jeg skal bemærke, at IT hhv. systemer ikke bør være et mål i sig selv - det er et værktøj, og ligesom andet værktøj skal benyttes med omhu og til et givet formål, skal systemer bruges hvert til sit formålene.
Én ting er at investeringen i IT / ERP / PMS skal lette det daglige administrative arbejde - en anden ting er, at det skal danne grundlaget for effektiviseringer, og disse effektiviseringer skal kunne realiseres i enten det administrative arbejde, eller i hensigtsmæssige ændringer i produktionen (herunder analyser af konstruktionselementer for forøget standardisering og dermed forbedret materialeudnyttelse), eller i lagerbindinger.
IT-omkostningen bør ikke overstige størrelsesorden 1% af omsætningen - de med systemerne opnåede besparelser bør være af størrelsesorden (mindst) 10%
Dette kan man normalt ikke realisere ved siden af det daglige normale arbejde.
Nedenfor anførte systemer satte jeg mig ind i med udgangspunkt i et givet behov, og løste så respektive opgaver med dem.
De har sikkert de for Dem nødvendige systemer - men bruges de mest effektiv hhv. hensigtsmæssigt? Dette spørgsmål kan jeg måske besvare Dem med baggrund i mit kendskab til:
l
Produktionsstyringssystemer såsom IFS Automotive, Baan, (SAP), Mapics, PMS, ERP - baseret på Siemens BS2000 (på baggrund af ISIS egen-udviklede produktionsstyringssystemer), IBM's AS400, PC-netværk, Sperry Univac's (senere Unisys) Unis med "Mapper"
SAP ligner - med sin modulopbygning og delvis funktionsopdeling, systemer såsom Baan samt Mapics, er dog mere effektiv end Mapics (jeg har dog ikke set de seneste Mapics-opdateringer - hvis der er sådanne
Produktionsstyringssystemer bruges på den ene side selvsagt til produktionsstyring, d. v. s. de almindelige funktioner omkring produktionen såsom PT, planlægning, disponering (indkøb) m. v. Deres fordele ligger dog i analyseredskaberne: analysér produktionen med henblik på effektiviseringer, standardiseringer m. v.
l Navigator / Navision, herunder med tillægsprogrammet Triml1 og programmering heri - kendskab til Concorde, Axapta, Attain, Navision Financials, PCPlus Disse bogføringssystemer og finansstyringssystemer skal på den ene side selvsagt holde styr på virksomhedens økonomi, men er på den anden side "overdimensioneret" medmindre man anvender debitor- og kreditorstyringen samt øvrige systemfordele. Jeg har da eksporteret rapporter fra DOS-baseret Navigator til Excel til analyseformål - jeps: kan lade sig gøre
l Access - brugerfladen selvudviklet - ordrehåndtering selvudviklet Se mere herom længere nede på siden
l Apport Bruges til logistik og lageroptimering
l FrontPage Til udvikling af hjemmeside
l CuteFTP Anvender jeg til uploading
l Macromedia Flash 5 Tegninger og animationer
l Visio 2000 Kan læse Autocad-tegninger
l Outlook E-mail-system
l LotusNotes E-mail-system samt meget andet
l Microsoft Project Bruges selvsagt til projektstyring, da det indeholder alle mulige andre elementer kan det også bruges i flere andre sammenhæng (hvis et mere målrettet system ikke findes) såsom styring af leveringstider i forhold til aftale hhv. projektforløb, projektbudgetter kontra realiserede omkostninger samt meget mere
l Microsoft Publisher, Microsoft Photo Editor Bruger jeg fortrinsvis til billedehåndtering
l Power Point Også til billedhåndtering samt kombination "billeder" og "tekst", bruger jeg dog også til udarbejdelse af slideshows
l    
l Excel            (tidl. Supercalc SC4, Lotus 1-2-3, Works, IBM Text Assistant) Bruges jeg selvfølgeligt til budgetter m. v., og også for analyser, hvor data kan komme fra andre systemer såsom Navigator eller Access eller Baan
l Word            (tidl. Works, Word Perfect, IBM Text Assistant) Bruger jeg til tekstbehandling. I det omfang, udvikling af systemet har fundet sted, da også til kombination "billeder" og "tekst" samt massefremstilling af "individuelle" breve med udgangspunkt i data, som kommer fra Access
l Windows Link Min personlige kalender og adressebog - virker som håndholdt
l AmiPro, Adobe Acrobat, Corel Draw, AIBAS kombination "billeder" og "tekst" og "tegninger" for demonstrationsformål
l Implementering af alle styringssystemer i produktionsvirksomhed
l Udviklet og implementeret Datafangst af produktionsdata for fremtidig produktionsstyring
l Indført direkte tidsregistrering i møbelfirma - lille kendskab til "Lessor Løn"
l Implementering af nyt, main-frame baseret produktionsstyringssystem i organisation med ca. 800 medarbejder - dertil hørte fremstilling af kravspecifikation og detailanalyse - siden "definition af produktionsgrundlag" viser yderligere desangående

Ang. Access:

Selvom dette af nogle bliver betragtet som et "legetøjssystem" har mine personlige erfaringer gjort, at jeg anvender dette system dagligt med fordel.
Med udgangspunkt i den "ramme", programmet stiller til rådighed, udvikles datastrenge som indeholder de ønskede oplysningsmuligheder svarende til ens behov. Derefter skal man selvsagt selv lægge data ned i datastrengene således at de ønskede forespørgsler, rapporter, statistikker m. m. m. fungerer og fremkommer jf. ens behov. Udviklingen af skærmbilleder, forespørgsler samt meget andet er muligt uden de store kundskaber for programmeringssprog
At "lægge data ned" er IKKE ensbetydende med en masse tastearbejde: i mange tilfælde kan der ske kopieringer fra andre systemer. Naturligvis fra andre Microsoft-produkter, men også fra andre databaser (jeg kan oplyse fra hvilke ved henvendelse) kan kopieringer - herunder massekopieringer ske således at man kan opbygge sig en database, der er tilpasset ens eget behov, med relativ store hastighed.
Der er udviklet "skræddersyet" lagerstyringssystem, bogholderisystem, rekvisitionssystem  med dette system ligesom den korrekte anvendelse af dette system kan sætte en - i det daglige samarbejde med andre - i stand til at holde styr på mange informationer på en ekstrem nem måde - at informationsadgang kan være funktionsorienteret er underforstået
Dette betyder at min egen database indeholder ca. 42.000 danske virksomheder, deres udbudspalette, adressedata, kontaktpersoner, økonomidata, organisationsforhold m. m. - mit eget tastearbejde holder sig på et beskedent niveau. Det samme gælder for min database over ca. 6.000 firmaer i udlandet.
Hos seneste samarbejdspartner: Udover at have reduceret produktionsomkostningerne med ca. 9 millioner kroner har systemet hjulpet med at holde styr på en masse oplysninger hver dag - så effektiv at andre ikke kunne "mærke" det og kaldte vores behandling af diverse samarbejdspartner for "professionel".