Mine erfaringer med projekter:
Som udgangspunkt tilbyder jeg min viden om og erfaring med alle grundlæggende elementer angående projektetablering og -ledelse: idégrundlag - projektafgrænsning - målsætningsformulering - handlingsplan - budget - forudsætningerne for budget (herunder markedsanalyse samt markedsføringselementer) - finansiering - risikovurdering - evt. visioner mht. projektets langsigtede udvikling - realisering via opbygning af organisation m. m. - listen over aktiviteter er ikke givetvis fyldestgørende, da den er afhængig af projektet
Venligst bemærk, at der længere nede på denne side er skitseret nogle indfaldsvinkler til projektforløb
Følgende projekter blev realiseret:

l Udarbejdelse af projektbeskrivelse for opnåelse af finansiering for gennemførelse af projektet - projektet er indenfor IT/Internet/CAD og pålagt en NDA (2003/2004)
l Konstruktions- og systemgranskning: et uheld på firmaets byggeplads i udlandet har forårsaget en vandskade på en del af anlægget, og opgaven var nu at identificere enhederne og finde frem til beslutningsgrundlaget: udskiftning eller nyanskaffelse af berørte enheder. Opgaven løses dels ved at kommunikere med de enkelte leverandører af emner, der indgår i anlægget, dels ved systemgranskning i blandt andet produktionsstyringssystemet for at kunne bestemme omfanget af de enheder, der er berørt af vandskaden. Afslutningen af opgaven vil være en rapport herfra til kunden hhv. forsikringsselskabet med en minutiøs beskrivelse af konsekvenserne af vandskaden/uheldet - selvfølgelig på tysk (2002)
l Styret udvikling af hjemmeside, som foregik i Japan (fremstille kravspecifikation samt test af funktioner mv.)
l For mindre produktionsvirksomhed i Århus fremstillet overordnet rapport over afsætningsmulighederne ved anvendelse af international netværk
l Implementeret indkøbsfunktion i Ingeniør- og Handelshus
l Selv-samme indkøbsfunktion kunne bruges som estimatorfunktion
l En bekendt, som havde købet en møbelproducerende virksomhed på Fyn, har bedt mig om at etablere alle grundlæggende styringsfunktioner for denne nye virksomhed. Dette lykkedes selvfølgelig til en vis grad, dog kendte min bekendte ikke sine begrænsninger og satte virksomheden over styr med konsekvensen: konkurs (1994)
l Replacement af personale for møbelfirma, som skulle lukke
l Start af egen virksomhed: unikt, dansk produkt skulle produceres i Neu-Brandenburg
l Udarbejdet projektrapport om mulig etablering af møbelfabrik i Portugal
l Gennemført effektivisering i edb-virksomhed
l Implementeret nye produktionsstyringssystemer i organisation med mere end 800 personer
l Implementeret et produktionspapirudskrivningssystem
l Tilført 1 industrikunde (målet var 1 pr. år) til edb-virksomhed
l Opbygning af et regnskabssystem (Navigator) for Amatørteatret "Rosenteatret"
l Kasserer for en beboerforening
l Opstart af fødevareforretning, kiosk, Barter-selskab i Danmark samt teknisk produkt i udlandet

Et projekt kan starte med: Brainstorm, udbydelse af ideer, sammensætning af projektgruppe
Projektgruppen udarbejder derefter det sædvanlige materiale: idégrundlag, projektafgrænsning, målsætningsformulering, handlingsplan, budget, forudsætningerne for budget (herunder markedsanalyse samt markedsføringselementer), risikovurdering, evt. visioner mht. projektets langsigtede udvikling - listen over aktiviteter er ikke givetvis fyldestgørende, da den er afhængig af projektet - se yderligere indfaldsvinkler hertil nedenunder efter "Planlægningsprocessen for projekter"
MicrosoftProject kan anvendes som planlægningsredskab og til kommunikationen mellem deltagerne hhv. til projektledelsen. Dette indebærer viden til: brugerfladen, projekttilpasning, beskrivelse/design af projektet, PERT-oversigten, Ganttkort, formularoversigten, projektopfølgning, hvad der sker ved tidsbegrænsede hhv. ressourcebestemte opgaver.

Minimumskrav til projektbeskrivelse (listen er ikke givetvis fyldestgørende og ajourføres)
1. Kunden/målgruppen skal være kendt
2. De ansvarlige vedr. projektet skal være kendte
3. Kontraktens minimumsindhold
Proces beskrivelse/funktionsbeskrivelse
Projektets omfang/afgrænsning
Fysiske begrænsninger/lay out
Tilbudets art
Forholdet til kunden / målgruppen
4. Kommercielle aspekter
Kontraktens/aftalens betingelser
Projektets økonomiske omfang/afgrænsning
Foreløbige (estimerede) omkostninger
Nedbrudte omkostninger
Risici og forpligtigelser (remburser mv.)
5. Planer (program)
Kontraktens/aftalens gyldighedsperiode
Aftalte "milesten"
Overdragelsesbetingelser og vedligeholdelsesplaner
6. Ingeniørarbejde
Er der teknologiske bindinger/begrænsninger
Er der andre interessegrupper involveret
7. Kvalitetssikringsmæssige aspekter / krav
8. Kontrakt gruppen Projektgruppen
9. Problemer, som skal undgås Oplevelser fra andre / lignende opgaver / projekter
10. Områder som skal have ekstraordinær bevågenhed
11. Opfølgning Mødehyppighed med kunden
12. Aflevering af dokumentation Udarbejd check-liste for dokumentationens omfang

 

Planlægningen kan også skitseres som følger:

OVERSIGT PLANLÆGNINGSELEMENTER

MÅLPLANLÆGNING
Hvad ønskes
Hvornår ønskes det
Konstruktion af fremtiden
MIDDELPLANLÆGNING
Hvilke midler
Hvilke veje
Valg mellem eksisterende midler og/eller veje
Valg af handlingsalternativer, programmer og politikker
RESSOURCEPLANLÆGNING
Hvad skal der bruges, hvor og hvornår
Mennesker, maskiner, materialer, energi, penge
ORGANISATIONSPLANLÆGNING
Organisatoriske krav
Konstruktion af nødvendig organisation for at nå målet
IVÆRKSÆTTELSESPLANLÆGNING
Hvorledes påbegyndes arbejdet - hvornår-hvordan?
Hvornår begyndes
REVISIONSPLANLÆGNING
Hvordan og hvorledes skal der kontrolleres
Hvordan og hvorledes skal der revidere