Ansættelses-uafhængige rapporter og foredrag:

l Foredrag angående "Pumpe- og ventilløsninger" med indholdet
-
Støj i anlægget
-
Flowberegninger og -evalueringer
-
Vandslag
-
Energisparetiltag
-
Pumpestyring
-
Produktgennemgang ventiler
organiseret/forberedt til afholdelse primo 2004 for medlemmer af IDA
l Foredrag angående "Køb og salg af virksomheder" med indholdet: opnåelse af forståelse for de skattemæssige overvejelser, problemstillinger og muligheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
- Det skatteretlige udgangspunkt
- Skattemæssige værdiansættelsesregler
- Overdragelse af personlig ejet virksomhed
- Succession ved familieoverdragelse og nære medarbejdere
- Virksomhedsomdannelse
- Overdragelse af aktier/anparter.
organiseret/forberedt til afholdelse primo 2004 for medlemmer af 3 grupperinger indenfor IDA
l Foredrag angående "Køb og salg af virksomheder" med indholdet: opnåelse af forståelsen for de juridiske overvejelser, problemstillinger og muligheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
Kursusdelen vil blandt andet omhandle de juridiske overvejelser i forbindelse med køb og salg af virksomhed, herunder de overvejelser der bør foretages forud for en kontrakts udfærdigelse. Endvidere tænkes det under kursusdelen belyst, hvilke overvejelser man som køber henholdsvis sælger bør gøre sig med hensyn til virksomhedsformen - personligt drevet virksomhed, selskab, interessentskab, kommanditselskab m.v..
organiseret/forberedt til afholdelse primo 2004 for medlemmer af 3 grupperinger indenfor IDA
l December 2003/januar 2004: bistår et firma i Tilst med at fremstille en projektbeskrivelse (indenfor IT og internet), der skal danne grundlag for en ansøgning om finansiering for realiseringen af projektet - opgaven er pålagt en NDA
l Foredrag angående "Køb og salg af virksomheder" med indholdet: 
* Hvilke opgaver løser en virksomhedsmægler
* Undersøgelsesfasen / er der køber og sælger
* Hvilke type virksomhed vil jeg købe - hvem vil jeg sælge til
* Hvad vil du selv?
* Fortrolighed
* Introduktion i virksomheden / af virksomheden
* Vurdering - er det det rette - Hvad vil jeg med virksomheden
* Budgetter - Handleplaner
* Økonomi -hvordan med finansiering?
* Kontraktforhold
* Andre rådgiver
* Selskabskonstruktioner
* Partner forhold.
* Overdragelsen.
organiseret og afholdt ultimo 2003 for medlemmer af 3 grupperinger indenfor IDA
l Foredrag angående "Køb og salg af virksomheder" med indholdet - Væsentlige strategiske forhold, analyse / beslutning, herunder synergi, implementering m.m., - Købeprocessen fra start til slut, - Værdiansættelse: Pris, synergier, praktisk orienteret, - Due diligence: Tilrettelæggelse af de nødvendige undersøgelser, organiseret og afholdt ultimo 2003 for medlemmer af 3 grupperinger indenfor IDA
l Foredrag angående "Køb og salg af virksomheder" med indholdet - Væsentlige strategiske forhold, analyse / beslutning, herunder synergi, implementering m.m., - Købeprocessen fra start til slut, - Værdiansættelse: Pris, synergier, praktisk orienteret, - Due diligence: Tilrettelæggelse af de nødvendige undersøgelser, - Skattemæssig strukturering og konsekvenser, - Udvalgte juridiske forhold, herunder Letter of Intent, Heads of Agreement, kontrakt, ansvarsmæssige forhold m.m., - Gennemgang af finansieringskilder, herunder børsnotering, - Særlige forhold ved salg af virksomheder organiseret/forberedt til afholdelse primo 2003 for medlemmer af 3 grupperinger indenfor IDA
l Konstruktions- og systemgranskning - bedømmelse af projektleverance: en vandskade har udløst en reklamation - bedømt delene således at respektive leverandører opretholder garantien for 5 driftsår hhv. afviser denne for så at levere nye dele således at projektets succes er garanteret (forsikringsspørgsmål) (2002)
l Afholdt foredrag for kursister indenfor "Avanceret Regnskab" (Århus Købmandsskole - 2002)
l Afholdt foredrag "Informationens betydning for en produktionsvirksomhed" for en gruppe erhvervs­ledere i Brande
l Afholdt foredrag "Tyskland - det utilstrækkeligt dyrkede eksportmarked" på Herning Eksportskole
l Afholdt foredrag "Markedsføring" og "Personlig salg" for Iværksættergruppen, Århus
l Fremstillet rapport "Implementering af en logistikfunktion"
l Fremstillet rapport "Markedsføring af dedikeret system i Hamburg hhv. Nord-Tyskland" for SW-hus i Århus
l Fremstillet rapport "Afsætningsgrundlag for navngivet medicinal-udstyr i Danmark" for tysk producent
l Fremstillet rapport "Idégrundlaget for kompetencegivende funktionsudvidelse" for midtjysk HW- og SW-hus, som beskriver udvidelsesmulighederne for rekvirentens funktionsområder.
l Organiseret paneldiskussion mellem Bertel Haarder og Preben Møller Hansen i Sønderborg (1981)