Mine uddannelser:

 

l

HH enkeltfag regnskabslære/driftsøkonomi

l

Merkonom i Driftsøkonomi (omfatter driftsøkonomi, ledelse og samarbejde, arbejdsret, indkøb, personaleledelse, organisation)

l

Diplomingeniør (maskin - termisk linie), Sønderborg Teknikum, 1977

l

Adgangskursus, Sønderborg Teknikum, 1974

l

AVG-kursus (Almen voksenpædagogisk grunduddannelse)

l

UTF-uddannelse, Sønderborg Håndværkerskole, 1973

l

Maskinteknikerlære, E. C. H. Will i Hamburg, 1969

l

9. kl. Folkeskole, Lehmwegschule i Hamburg, 1965

 


 


Modtagne kurser og lignende:

l September 2014: deltaget i workshop “Perfect your networking and sales skills" afholdt af Newleafes sammen med Croydon Chamber of Commerce

l

Juni 2014: deltaget i “New Business Programme” afholdt af Croydon Business Venture

l

Juni 2013: bestået kursus med eksamen i Prince2 – Foundation (The APM Group Limited, License P2R/989652)

l

September 2012: deltaget i Lean Workshop - forøg effektiviteten ved hjælp af Lean værktøjer.

l

December 2010: deltaget i et webinar. Emnet: Critical Success in 100 Days - for mere herom kontakt mig under henvisning til UDL4533.

l

December 2010: deltaget i et webinar - et seminar over web. Emnet: Introduction to on-line Networking - hovedsagelig via LinkedIn - for mere herom kontakt mig under henvisning til UDL3640.
Webinaret blev afholdt vha Citrix online.
Én ting er at emnet var rimeligt interessant - en anden var mit afprøven af et "Webinar" - det giver egentligt nogle fine muligheder til at nå ud til mange tusinde tilhørere (i dette tilfælde, men hvor ligger begrænsningen?)

l

December 2010: organiseret foredrag med titlen "Ledelse og etik": 
• Hvad er egentlig etik? – er der forskel på etik og moral?
• Hvorfor etik i ledelse?
• Etiske teorier og deres betydning for lederskabet
• Etiske dilemmaer i lederskabet
• Etikken i mit eget lederskab
• CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) – et ret nyt tiltag som administreres af Center for Samfundsansvar, der blev oprettet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2007
• Det karakterbaserede lederskab
• Etik, ledelse og mål
• Debat og cases
Der gås ud fra et indledende oplæg udgangspunkt i etikkens betydning for det personlige lederskab. Man forsynes med værktøjer til at styrke etikken i sit lederskab og sin virksomhed. Samtidig vil indlægget stille vores almindelige opfattelse af ledelse i et nyt lys og indeholde skæve vinkler på hverdagens udfordringer i lederskabet.

l

November 2010: Workshop: Lean Udvikling og Ledelse III: Visuel Ledelse - stræb efter perfektion
Med den stadigt stigende informationsstrøm er behovet for hurtigt overblik og visualisering vigtig for at skabe en fælles forståelse. Indføring af visuelle værktøjer er med til at forøge dialogen såvel internt mellem medarbejdere og i forholdet til kunder. Indføring af scrum tavler er et eksempel på visuel ledelse, men hvordan kan det overføres til opgavestyring, porteføljestyring, styring af kundedialog m.v. Emnet indeholder såvel teori som praktiske eksempler.

Scrum tavler er et eksempel på visuel ledelse! Hvordan overføres det til opgave-, porteføljestyring og styring af dialog med kunden? 

Lean har sin oprindelse i produktionen hos Toyota og er efterfølgende taget i anvendelse i administrationen - begge steder præget af forudsigelighed.
Udfordringen er, at en udviklingsproces ofte indeholder uforudsigelighed, og derfor kan det være svært at opbygge en fast proces.

l

November 2010: overværet foredrag "Den 8. vane - Lederskab"
Slip potentialet løs – både dit og dine medarbejderes! 
Lederskabet handler i dag om at inspirere og få dine medarbejderes fulde potentiale i spil. Vi befinder os i videnmedarbejderens tidsalder.
Foredraget indeholder inspiration fra tankerne i Stephen Coveys bog ”Den 8. Vane” som er en fortsættelse af ”7 Gode Vaner” og et nyt begrebsapparat omkring moderne ledelse.
Man fik indblik i, hvordan man finder egen stemme i den opgave og det job, som man har påtaget sig, og hvordan man hjælper andre til at finde deres. På den måde kan man i fællesskab eksekvere og skabe vedvarende bæredygtige resultater.
Man fik indblik i emner som:
• Hvordan man skaber vedvarende suveræne resultater
• Hvordan man danner vinderteams ved at frigøre talent
• Ekstrem kundeloyalitet
• Hvordan man udvikler ægte win-win relationer
• Ens egentlige ”lederskabsmission”
Foredraget vekslede mellem information, video og små øvelser og cases.

l

Oktober 2010: Kursus i LEAN 4
Lean Udvikling og Ledelse 4 – ”Hvem bærer ansvaret?” - Kontrakten i et agilt samarbejde Kontrakten udgør det juridiske grundlag mellem Leverandør og Kunde. Men hvordan sikrer man sig fordeling af ansvar, risiko, kontrakt omfang og leverance i et agilt udviklingsmiljø. Hvem bærer ansvaret, hvordan fordeles byrden for uforudset usikkerhed – kort sagt hvordan skal samarbejdet indrettes for at det bliver til gensidigt bedste?

l

Oktober 2010: Kursus/foredrag om 3D-modeller i produktion - 3D modeller i metal
Præsentation af additiv manufacturing filosofi med eksempler (herunder rapid manufacturing, net shaping). 
Præsentation af nogle resultater fra EU projekt Compolight, omkring letvægt metal komponent.
For yderligt angående dette emne: kontakt mig med henvisning til 122 eller 14786

l

September 2010: Kursus i LEAN 3
Lean Ledelse i en Udviklingsproces 1-4 Fra projekt idé til gennemførelse
Lean har sin oprindelse i produktionen hos Toyota og er efterfølgende taget i anvendelse i administration – begge steder præget af forudsigelighed. Udfordringen er, at en udviklingsproces ofte indeholder uforudsigelighed, og derfor kan det være svært at opbygge en fast proces. 
Møderækken Lean Ledelse i en Udviklingsproces sætter fokus på forskellige ledelsesområder og giver sparring til angrebsvinkel og forslag til nogle indsatsområder og styringsredskaber. 
Lean Udvikling og Ledelse 3 – ”Visuel ledelse – Stræb efter perfektion” Med den stadigt stigende informationsstrøm er behovet for hurtigt overblik og visualisering vigtig for at skabe en fælles forståelse. Indføring af visuelle værktøjer er med at forøge dialogen såvel internt mellem medarbejdere og i forholdet til kunder. Indføring af Scrum tavler er et eksempel på visuel ledelse, men hvordan kan det overføres til opgave styring, porteføljestyring, styring af kundedialog m.v. Emnet indeholder såvel teori som praktiske eksempler.

l

September 2010: Ingeniører Uden grænser
Vand- og miljøforhold i katastrofeområder
I forbindelse med dette arrangement vil Hans Christian Krarup fra IUG fortælle om hans erfaringer med vand- og miljøforhold i katastrofeområde. Hans Christian har været tilknyttet IUG i flere år, og han har været udsendt i flere perioder. Foredraget vil derfor indeholde aspekter af selve det at være udsendt for en hjælpeorganisation. I de seneste år har der været stigende fokus på nødvendigheden af teknisk humanitær hjælpearbejde i forbindelse med katastrofer verden rundt. Gennem visionen ’et liv efter overlevelse’ har IUG medvirket til sikring af rent drikkevand, sanitære forhold og tag over hovedet til tusinde af mennesker i katastroferamte områder.
Den anden del af arrangementet vil have deltagelse af IUG’s studenterrepræsentanter fra IHA. Her vil de dels fortælle om de studerendes arbejde, samt hvordan de har medvirket til opbygning af elforsyning i isolerede områder i Palæstina.

l

August 2010: Kursus i LEAN
Lean Udvikling og Ledelse 1 – ”Næste gang skal vi have en bedre kravspecifikation!” Fundamentet for opstart af et projekt er ofte en kravspecifikation, men ofte står man tilbage efter projektet med den konstatering at ”Næste gang skal vi have en bedre kravspecifikation”! Udfordringen er at udviklingsprocessen indeholder opbygning af viden, hvorfor der er krav om andre metoder. Fokus er på styring af uforudsigelighed og håndtering af beslutninger i forløbet. Project Foundation er et dialogbaseret værktøj udviklet af GoApplicate, som sikrer overblik, udstiller uvidenhed, og løbende holder fokus på Kundeværdi.

l

Maj 2010: Kursus "Asien for ingeniører" - man fik indblik i den asiatiske kultur, især forretningskulturen, så man er bedre rustet, når man skal:
• kommunikere med
• forhandle med
• lede medarbejdere eller
• etablere sig
i Asien.
Man fik en konkret kompetenceudvikling, så man er klædt bedre på til den globale udvikling.
Kurset afholdtes af: IDA Lederforum - C3 Consulting - Culturewise 

l

Februar 2010 - ???: SAP eLearning online training

l

Februar 2010: Kursus "Etablering/vedligeholdelse af hjemmesider" med CMS-værktøjer

l

September 2009: Introduktionskursus for kalligrafi - de basale principper

l

Maj 2009: Foredrag om "Valg af Linux til et FPGA design" af Teknologisk Institut og Dansk Selskab for Datateknik

l

Februar 2009: Aktuelle PC-trusler

Foredrag af Ken Willén fra Symantec Corporation til PC-brugere om det aktuelle trusselsbillede indenfor virus, hacking, malware, phishing og spam.

l

Oktober 2008: Kom godt i gang med Linux

Agendaen for aftenen er:

- Introduktion

- Hvad er Linux?

- Hvordan kan jeg bruge det?

- Hvordan kommer jeg videre med det?

- Hvordan arbejder Linux ved siden af Windows?

l

September 2008: Foredrag/mini-kursus i: Forandringsledelse - hvordan leder du i forandringer?

Indhold:

- Få øje på værdien af strukturer (midlertidige som vedvarende) for dit lederskab
- Bliv i stand til at definere din egen rolle i forandringsprocessen klart for dig selv og dine arbejdsmæssige relationer
- Få et begrebsapparat til at forstå modstand
- Bliv i stand til at spotte modstanden mod forandring og reducere den gennem dine handlinger
- Opnå accept fra medarbejderne

Forandring er blevet et grundlæggende vilkår, du skal kunne håndtere for at lede andre. Men hvordan manøvrerer du som leder, når forandringerne fremkalder modstand blandt dine medarbejdere? Hvordan kan du udøve dit lederskab, når du har ansvar for at nå de strategiske forretningsmæssige mål og samtidig skal tage hensyn til medarbejdernes behov for stabilitet og kontinuitet? Kan du skabe relativ stabilitet for dine medarbejdere samtidig med at du bevarer deres forandringskraft?

l

Maj 2008 Organiseret foredrag:

Etik i Ledelse

Hvad er egentlig etik? – er der forskel på etik og moral?
·
Hvorfor etik i ledelse?
· Etiske teorier og deres betydning for lederskabet
· Etiske dilemmaer i lederskabet
· Etikken i mit eget lederskab
· Det karakterbaserede lederskab
· Etik, ledelse og mål
· Debat og cases
Aftenen tager ud fra et indledende oplæg udgangspunkt i etikkens betydning for det personlige lederskab. Du forsynes med værktøjer til at styrke etikken i dit lederskab og din virksomhed. Samtidig vil indlægget stille vores almindelige opfattelse af ledelse i et nyt lys og indeholde skæve vinkler på hverdagens udfordringer i lederskabet.
Oplægsholder: Michael Jensen, Direktør i Colea Consult (
www.colea.dk)

l

Deltaget i workshop "Bliv afklaret om din evne og lyst til at være innovativ!" hos Incuba Science Park og gennemført af Lars Nørgaard Bjørn, opfinder og adm. direktør i Phi Invention, www.phiinvention.dk, Mads Bendt, innovatør og adm. direktør i bendt, www.bendt.com, og Mia Søiberg, systemisk proceskonsulent og leder af Go’Proces, www.goproces.dk  (april 2008)

l

Foredrag: Blue Ocean Strategy (marts 2008 - mindbiz):

Blue ocean strategi - De nye vinderstrategier handler om at finde den strategi, der gør virksomheden unik på markedet, og gør virksomheden sine konkurrenter overlegen. Ledelsen skal ikke fokusere på dødelig konkurrence, som priskonkurrence, men på kreativitet og nye ideer.

Der er ingen virksomheder, der har konstant succes, og der er ingen brancher, hvor det altid går godt. Virksomheder skal derfor ikke holde fast i bestemte handlemønstre, men hele tiden omtænke den måde de markedsfører, sælger og kommunikerer med deres marked. Virksomheder skal tænke ud af boksen og finde deres unikke forretningsområde. den måde bliver konkurrence stort set overflødig.

Det røde ocean symboliserer markeder med dødelig hård konkurrence. Det blå ocean symboliserer unikke markedspositioner, hvor konkurrencen er minimal.

l

Kursus: Adizes og lederroller (februar 2008)

l

Kursus: NLP (oktober 2007)

l

Kursus i SAP (februar 2005)

l

Salgskursus - kursus i salgsprocedurer og -adfærd (november 2004)

l

Kursus i Stress-Management (maj 2004)

l

Kursus i Inventor (CAD-program - 2004)

l

Ultimo 2003/primo 2004: kursus med blandt andet følgende indhold: coaching - paradigmeskift - stressmanagement

(è  CFE: Køb/overtagelse af virksomhed, herunder generationsskifte)

l

Deltaget i konferencen "Vækst i Vest"  - en konference om vækst via viden (Golf Hotel i Viborg, 2003)

l

Kursus i Access (Database - 2003)

l

Deltaget i "Fremtidsværksted"-projekt (2003)

l

Kursus i Windows XP (2003)

l

Seminar "Ingeniøren som leder (forventningerne til arbejdsmarkeds udvikling)" / PLS Rambøll Management (2002)

l

Kursus "Karrierekick" - et kursus om bl. a. prioritering (IDA / 2002 + 2003)

l

Seminar "Fremtidens Leder" / Aston Promentor (2002)

l

Vitus Bering - Center for videregående uddannelser - fjernkursus via internet: Autocad2000, PowerPoint, Windows98, Word2000, Excel2000, Project98, Access2000, Outlook2000, Explorer 5.0 (2002)

l

Deltaget i konferencen "Fremtidens Arbejdsmarked i Århus" (2002)

l

Introduktion til "Virtual Reality" / Advanced Visualisation and Interaction hos Cavi / Center for IT-forskning (2001)

l

Trade Finance seminar: udenlandsk inkasso og garantier, rembursforretninger (Unibank  /  1999)

l

Kursus i "Varestruktur - Triml1 / Navigator ver. 3.3 (CorlNator a/s / 1994)

l

Forhandlingsteknik I og II (DIEU)

l

Møde- og diskussionsteknik (DIEU)

l

Ingeniør-Sammenslutningen og Pressen

l

Mødeledelse, mødeteknik, talerteknik samt diverse andre PFU-kurser

l

Lederrollen, grund­kursus i ledelse I, Almen ledelse, grundkursus i ledelse II (DA)

l

Projektplanlægning med system (Morten Fangel)

l

Introduktion til databasesystem (Sperry Univac)

l

Start af egen virksomhed (DTI)

l

Systemanalyse (Yourdon m.fl.)

l

Regnskabsanalyse (Dansk Leder Service)

l

Grundkursus i ISO 9000 (Dansk Leder Service)

l

Markedsføring af Serviceydelser (Dansk Leder Service)

l

Forhandlingsteknik (TACK)

l

Salgets psykologi (TACK)