Mine erfaringer med undervisning:
l
For mere angående "værdikæde" klik her
Undervist voksne kursister indenfor området "Marketing og Strategi" i disciplinerne værdikæde - købeadfærd - distributionsopbygning - prissætning - analyser - marketingplan - start af egen virksomhed - markedsføring  af en idé eller et produkt - strategisk planlægning - MBO - kultur(-forskelle) - betalingsbetingelserne og deres betydning, herunder remburs, ECE188, NLM, leverandøraftaler - leveringsforhold / risikoovergang, herunder Incoterms2000 og alm. debat om forskellige forhold angående virksomhedsdrift samt projekt- og virksomhedsstyring
l
For mere angående "forretningsplan" klik her
Underviser i "Start af egen virksomhed" på AMU-centret: undervisning af nye iværksættere i AMU-Centret, Århus, i nærmest alle discipliner som har med etablering samt styring af virksomhed at gøre (ca. 1994):

Beskrivelse af startvanskelighederne og deres løsning, undervisning i: fremstilling af idegrundlag/forretningsplan, målsætningsformulering, rammebudget som grundlag for efterfølgende handlinger, beskrivelse af forudsætningerne for budget, likviditetsbudget, investitionsbudget, handlingsplaner, evt. visioner med hensyn til forventet eller ønsket udvikling

Det praktiske indhold omfattede undervisning i regneark (Lotus 1-2-3, SuperCalc), PCPlus (PC-baseret bogføringssystem), Word-Perfect (tekstbehandling), firmaspil, organisationsteoretiske forhold, organisationsplan, organiseringsformer, styklister og operationskort som grundlag for virksomhedsledelse, virksomhedsledelse, indkøb, lager, ledelse og samarbejde, handlingsplaner, projektplanlægning og -ledelse, SOFT-analyse som udgangspunkt for innovation, interessegrupperinger omkring en virksomhed, procesdiagrammer, målstyring via MBO med efterfølgende netværksopbygning (projektplan), konkurrentanalyse, vandret og lodret diversifikation, netværksplanlægning, lidt psykologi (herunder Maslow, personlig fremtræden, mellemmenneskelige relationer). Endvidere koordinerede jeg specialistbidrag, fungerede som konsulent for de enkelte projekter, og foretog evalueringen af projekterne.

l Underviste voksne kursister i Tysk på aftenskole (1972 + 1973)