Øverst på denne side: Diverse freelance-aktiviteter i gennem 2009 og ????
Derefter på denne side: Diverse freelance-aktiviteter i gennem 2002 og 2006
Længere nede på denne side: freelance-aktiviteter i perioden 1992 - 1996

Diverse freelance-aktiviteter i gennem 2009 tom xxxx
April 2010: finder leverandør til meget specielt alu-produkt - søgt efter det i Danmark, Tjekkiet, Vietnam og Kina
Marts og april 2010: udarbejdelse af procesgrundlaget for marmeladeproduktion i et afrikansk land
Marts og april 2010: produktionsprocedurer hos møbelfirma
September/Oktober 2009/Januar 2010: produktionsprocedurer hos firma, der fremstiller brikker ud fra pulver
Juli 2009 til nu: hjælper en ven med hans nystartede virksomhed – sælge hans produkt – sker dog kun fra tid til anden, (freelance)

Diverse freelance-aktiviteter i gennem 2002 tom 2005

August/september 2006: Udarbejdet Feasibility Study for klient i England - et byggeprojektet, som skal realiseres udenfor Europa

Februar 2006 til juni 2006 fortsættelse af tidligere aktivitet - for firma i Århus-området - varemodtagelses-/-forsendelses-/lagerprocedure (Concorde)

Maj - februar 2006: for firma i Ry - produktions- og montageprocedure (Concorde) - forlænget til juli - til august - til september - til oktober - til december - til februar

Februar til april 2005: for firma i Århus-området - varemodtagelses-/-forsendelses-/lagerprocedure (Concorde)

December 2004 + januar 2005: for firma i Århus-området - værksteds-/produktionsprocedurer

November + december 2004: for firma i Århus-området - lagerprocedurer

2004: etableret faktureringssystem med udgangspunkt i Acces for bekendt - enkeltmandsfirma - vennetjeneste

2004: bistår en forening nær Århus med at fremstille en projektbeskrivelse (byggeprojekt), som skal danne grundlag for en ansøgning om finansiering for realiseringen af projektet.

2004 - : Tillidshverv: WEB-editor for landsdækkende organisation

December 2003/2004: bistår et firma nær Århus med at fremstille en projektbeskrivelse (indenfor IT og internet), som skal danne grundlag for en ansøgning om finansiering for realiseringen af projektet. Der er en NDA på opgaven

2003: Medvirkende ved opstart af projektet "S-Support" (Virksomhedsudviklende aktivitet - for mere: kontakt mig)

2003: Bistået et firma i Næstved (industrielle komponenter) med såvel afsætningen af deres produkter, samt diverse indkøbstiltag med udgangspunkt i indhentning af priser mv. ved at give dem adgang til min database (med mere end 35.000 danske virksomheder samt 6.000 udenfor Danmark) med dertil knyttet systematik for effektiv informationsspredning - såvel national samt international.

2003: Udviklet database samt dertil hørende skærmbilleder, forespørgsler m. v. for selvstændig i Odder med udgangspunkt i Access

2003: Bistået et firma i Århus med via brain-storming at finde frem til en projektdefinition samt mulige samarbejdspartnere - et projekt indenfor "intern transport". Efterfølgende givet ham - via adgang til min database - muligheden for at finde frem til potentielle samarbejdspartnere.

2002 + 2003: Bistået nogle firmaer med såvel afsætningen af deres produkter, samt diverse indkøbstiltag med udgangspunkt i indhentning af priser mv. ved at give dem adgang til min database med dertil knyttet systematik for effektiv informationsspredning - såvel nationalt samt internationalt.

2002 + 2003: Bistået et firma i Århus med at afsætte sit internet-produkt (IT-uddannelse via internet) til kontakterne i udlandet - tilbudt via mine kontakter i England, Greece, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Singapore, South Africa, Spain, Switzerland, United Arab Emirates - firmaet brugte bare min database - med succes

Projektansættelse (tidsbegrænset) hos producent i Århus (transportsystemer), 2002

Konstruktionsgranskning og granskning i produktionsstyringssystemet BAAN: Et uheld på firmaets byggeplads i udlandet har forårsaget en vandskade på en del af anlægget, og opgaven var at identificere enhederne og finde frem til beslutningsgrundlaget: udskiftning eller nyanskaffelse af berørte enheder. Opgaven løstes dels ved konstruktionsgranskning, dels ved granskning i produktionsstyringssystemet for at bestemme berørte enheder for så at kommunikere med de enkelte leverandører af berørte emner. Afslutningen af opgaven var en rapport herfra til kunden hhv. forsikringsselskabet med en minutiøs beskrivelse af konsekvenserne af vandskaden/uheldet - selvfølgelig på tysk.

Hjulpet en århusiansk rekvirent med at udarbejde tilbud til projekt indenfor landskabsarkitektur i Tyskland (Hamburg)

Undervist voksne kursister indenfor området "Marketing og Strategi" i disciplinerne værdikæde - købeadfærd - distributionsopbygning - prissætning - analyser - marketingplan - start af egen virksomhed - markedsføring  af en idé eller et produkt - strategisk planlægning - MBO - kultur(-forskelle) - betalingsbetingelserne og deres betydning, herunder remburs, ECE188, NLM, leverandøraftaler - leveringsforhold / risikoovergang, herunder Incoterms2000 og alm. debat om forskellige forhold angående virksomhedsdrift samt projekt- og virksomhedsstyring

For yderligere information om "værdikæde" venligst klik på denne tekst

Freelance-aktiviteter i perioden 1992 - 1996:
Denne periode var præget af mange fusioner i Dansk industri med deraf følgende konsekvenser for mange erhvervsledere samt andet personale.
Nedenfor nævnte opgaver blev løst - rækkefølgen er tilfældig:

Hos Dansk Leder Service havde jeg min daglige gang, deltog dér i mange småopgaver i forbindelse med andres behov for at få løst diverse opgaver (mest af administrativ art hhv. ved hjælp af PC-systemer), for at dyrke mit netværk, hvilket blandt andet betød, at jeg kom i kontakt med nedenstående for realisering af diverse opgaver:

Unika ApS på Fyn: Jeg blev bedt om at implementere alle styringssystemer med udgangspunkt i Navigator samt dertilhørende produktionsstyringssystem Triml1
Min bekendte, som havde købt denne møbelproducerende virksomhed (køkkenmøbler) på Fyn, kendte dog ikke sine begrænsninger, og satte virksomheden over styr med konsekvensen: konkurs (1994)

Electro Lift International (i. G.), Neubrandenburg: Netværket hos Dansk Leder Service bevirkede, at jeg blev bedt om at deltage i oprettelsen af firmaet.
Produktet var unikt: en vakuumpumpe til at løfte glasplader og andre plane emner med.
Jeg fremstillede det sædvanlige materiale for start af virksomheden (idégrundlag, handlingsplaner, budgetter m. v.), og dette blev også brugt til at opnå finansiering i Neubrandenburg. Der blev holdt møder med lokale kontaktpersoner, banker og andre finansieringsinstitutter samt ledt efter velegnede lokaler.
Neubrandenburg blev valgt, fordi der kunne opnås hensigtsmæssig finansiering for start af virksomheder i dette område, der var præget af stor arbejdsledighed.

Scanform A/S: Via netværket hos Dansk Leder Service blev jeg bedt om at deltage i en opgave hos Scanform med titlen "outplacement af medarbejderne" idet Scanform skulle lukke sin produktion.
Outplacement skete via trinene: indsamling af data vedr. de personer, der skulle ouplaces, samtale med disse for at give dem redskaber til at kunne indgå i en dialog med potentiel ny arbejdsgiver, kontakt med andre virksomheder for at meddele, at der er muligheder.
Succesraten har jeg ikke registreret, men jeg mener, at den lå på 18.

AMU Center, Århus: Jeg blev bedt om at deltage/realisere en undervisning for iværksættere, hvilket jeg gjorde.
10 personer med relevante ideer blev undervist i virksomhedsledelse og hvordan man starter en virksomhed (inkl. de forskellige startvanskeligheder og deres løsninger). Der var tale om 10 individuelt forskellige projekter, og faglig viden blev formidlet såvel som individuel rådgivning gennemført. Undervisningen fra min side indeholdt: Idégrundlag, målsætningsformulering, rammebudgetter som grundlag for efterfølgende handlinger, beskrivelsen af forudsætningerne for budgettet, likviditetsbudget, investeringsbudgetter, Spread-Sheet (Lotus, SuperCalc), organisationsteoretiske forhold, netværksplanlægning, Maslow / Psykologi / personlig optræden / mellemmenneskelige relationer, indkøb, lager, ledelse og samarbejde, PC­Plus (et PC-baseret bogføringssystem), Word­Perfect (Tekstbehandling), Firmaspil, organisationsdiagrammer, organisationsformer, styklister og operationskort som virksomhedsledelsesinstrumenter, virksomhedsledelse, handlingsplaner, projektplanlægning og -styring, SOFT-analyse som grundlag for innovation, interessegrupper omkring en virksomhed, procesdiagrammer, målstyring via MBO med efterfølgende netværksopbygning (projektplanlægning), konkurrenceanalyse, vandret og lodret diversifikation. Endeligt var jeg koordinator vedrørende specialist-bidrag, fungerede konsultativ for de enkelte projekter, og forestod projekt-evalueringen.

Hos ingeniørfirma i Århus fungerede jeg som virksomhedskonsulent med tyngdepunkter i funktionerne projektledelse/-styring, evaluering af iværksætterprojekter, implementering af bogførings-, finans- og projektstyringssystemet Navigator i en projektorganisation.

En kommune nær Århus henvendte sig til os fordi den frygtede større personalereduktioner i den lokale industri - med projekter skulle dette modvirkes. Jeg startede realiserbare projekter, men kun frem til tilbudsniveau. Følgende projekter blev tilbudt: Et industrinetværk, et håndværkernetværk, en ny turistattraktion, en genvindingsfabrik, projektet "Kommunen som Helårs-turistattraktion" - også for handycap'ede. Ca. 60 personer deltog i projekterne, og disse var ingeniører, arkitekter, korrespondenter, lærere, cand. oecon.'er.

En gruppering under Ingeniør-Sammenslutningen. Jeg blev bedt om at starte/indlede projekter. Det gjorde jeg så, og ud af det kom iværksætterprojekter (forløb jf. det ved AMU-center nævnte): Jeg "underviste" størrelsesorden 70 ingeniører med disse projekter