Personlighedstest efter Myers-Briggs typeindikator

Jeg har gennemført den internationalt meget anerkendte personlighedstest Myers-Briggs typeindikator, og blev identificeret som type ENTP. De personlighedstræk som kendetegner denne type er:
ENTP
Hurtige, opfindsomme, gode til mange ting. Stimulerende selskab, årvågne og åbenhjertige. Kan more sig med at argumentere både for og imod en sag. Snarrådige til at løse nye og udfordrende problemer, men kan negligere rutineopgaver. Tilbøjelige til at springe fra en interesse til en anden. Dygtige til at finde logiske grunde til det, de ønsker.
Videre siger testen vedr. "Bidrag til organisationen":
-         Ser begrænsninger som udfordringer, som skal overvindes
-         Finder nye måder at gøre tingene på
-         Sætter problemerne i en begrebsmæssig referenceramme
-         Tager initiativ og ansporer andre
-         Kan lide komplekse udfordringer
Testen blev gennemført den 22. oktober 2001 hos IDA, og konsulent Kim Knudsen på telefon 8731 7610 står til rådighed for yderligere bemærkninger angående denne test.

Thomas Person Profil Analyse / PPA-analyse: Personprofilbeskrivelse fremstillet den 4. juni 2004 og dermed til rådighed
Essenser:
Risikovillighed på et målrettet og ansvarligt grundlag
Et organiseret overblik
En god specialist og/eller projektleder af en mindre specialfunktion
Udadvendt og kontaktskabende stil med imødekommenhed og forståelse for et godt og varigt socialt klima
En selvmotiveret og målsættende indsats
En moden personlighed med et afbalanceret temperament baseret på en åben og oprigtig udtryksform og god situationsfornemmelse (forskel imellem SPM motiverne <6)

DISC: Personprofilbeskrivelse gennemført den 06.03.2004 og dermed til rådighed

GRAF: Personprofilbeskrivelse efter Graf-Systemet® fremstillet den 10. november 2003 og dermed til rådighed

MMI: "Master-Profil" (ligner en PAEI-beskrivelse) gennemført den 16. september 2003 og dermed til rådighed

Nedenstående er under udvikling:

Jeg har søgt efter at foretage en SWOT-analyse på mig selv, og den ligner som følger:
Strength - delegerende (og opfølgende), troværdigt (man vil altid kunne stole på mig), mangfoldighed (diversity), åbenhed, afslutter, struktureret/systematisk, omstillingsparat, analyserende, springer ind i en situation og løser problemer i stedet for kun at snakke om dem, selv-starter det vil sige høj ego-drive, initiativrigt, udadvendt, nytænkende, global tankegang (interkulturel forståelse), planlægger, vaner er uinteressante ("Livet er for kort til kedeligt arbejde"), mod til at være "anderledes", ansvarlig - herunder loyal over for indgåede aftaler (ærlig i kommunikationen), afviser fordomme fordi fordomme indikerer "ingen selvstændig tankegang", forhandlingsvant på nærmest alle niveauer, bundlinieorienteret (økonomisk/forretningsmæssig forståelse), målrettet, løsningsorienteret (potentielle problemer struktureres og løses), "købmand", vedholdende, "udvikling via forandring", samarbejdssøgende, overordnede betragtninger uden dog at glemme detaljens betydning, "alt er muligt", "negativitet" vendes til noget positivt
Weakness - alt under "Strength" nævnte kan være en svaghed når det anvendes i en forkert situation; jeg kan virke intimiderende på nogle hvilket dog forsvinder når de først kender mig
Opportunities - tænker først i muligheder og derefter i løsninger, realiserer vedvarende løsninger - gerne med udgangspunkt i komplekse problemstillinger, anser begrænsninger som udfordringer, anvendelse af NLP giver muligheder som sparringspartner/mentor/involverende bestyrelsesarbejde
Threats - jeg stejler/blokerer/afbryder samarbejdet når jeg konfronteres med forskelsbehandling, når nogle mener at have flere rettigheder end andre, når nogle stiller krav til andre som de selv ikke kan leve op til ("faglige krav" er ikke ment hermed), når dialoger baserer sig på manipulerende argumenter
Denne SWOT-analyse kan selvfølgelig ikke være objektiv - hvor langt der er fra "ønske" til "realitet"? Prøv' at finde ud af dette !