Nogle "vise ord" jeg kan lide:

Frygt forhindrer ikke døden.

Frygt forhindrer livet
At le er at risikere at fremstå som tåbe.
At græde er at risikere fremstå som sentimental.
At række ud efter en anden er at risikere engagement.
At vise følelser er at risikere blive afvist.

At nævne sIne drømme for mængden er at risikere latterliggørelse.
At elske er at risikere ikke at blive elsket igen.
At gå foran under ekstremt dårlige betingelser er risikere forfejlelse.
Men risici skal tages, da den største fare i livet er intet at risikere.

Mennesker, der ingenting risikerer, gør ingenting, har ingenting, er ingenting.
Måske undgår han eller hun lidelse og sorg, men kan ikke lære, føle, gro
eller elske.
Lænket af hans vished er han en slave ...
Kun et menneske, der tager risici er frit ...
Ukendt forfatter
Henry Ford: "Hvis du tror at du kan, eller at du kan ikke - du har ret!"
Mod er ikke fravær af frygt, men bedømmelsen, at noget andet er vigtigere end frygten. Den modige kan ikke leve evigt, men den forsigtige lever overhovedet ikke. Lige nu rejser du på vejen mellem hvem du tror du er og hvem du kan være.
omsætning er forfængelighed
profit er tilregnelighed
kontanter er virkeligheden
Abraham Lincoln: "Den bedste maade at forudsige fremtiden er at skabe den"
De fleste lytter ikke for at forstå;
de lytter fordi de ønsker at svare.

Stephen R. Covey
(1932-2012)
InspirationBoost.com
Det er uklogt at betale for meget;
men det er også uklogt at betale for lidt.
Når du betaler for meget, mister du lidt penge;
hvis du betaler for lidt, mister du sommetider alt,
fordi du har købt noget som ikke kunne løse opgaven!
 
John Ruskin, om "Kvalitet i Indkøb"
'Sandheder'/virkeligheder, må oftest opfattes som noget subjektivt. Hvordan vi hver især opfatter verden, kan være temmelig forskelligt. Det er helt ok - egentlig en ganske positiv ting...

Det tragiske i menneskets manglende selverkendelse - er én 'sandhed' eller virkelighed, om man vil. Vi underlægger os de herskende diskurser (disse magtfulde diskurser er en stor del af menneskets hærgen - menneskets hang til hegenomi og til at regere over hinanden) i samfundet - i højere eller lavere grad - det er nærmest et krav man må opfylde, for at få lov at 'være med'. At man er nødsaget til at underkaste sig regler/idéer/tolkninger, for, om og af verden, som strider mod ens egne kerneopfattelser, afstedkommer formodenligt alvorlige eksistentielle konflikter. Eksistentielle spørgsmål og ikke mindst konflikterne, kan ramme én som et velplaceret spark i nyrerne. Ramt på et hensigtsmæssigt tidspunkt, ser man muligheden for næring til sin udvikling - på et uhensigtsmæssigt og sårbart tidspunkt, ser man udelukkende at alle muligheder er opbrugte…den eneste løsning er flugt…flugt ind i en afkrog af sindet..ind i sindsygdom eller afslutning.
Der er mulighed for en udvidelse af egen 'sandhed'. Man skal kunne formå at gribe fat i de muligheder som dukker op, førend 'sandheden' antager en al for smertende og kvalmende form og ender med at tage magten fra én. At dyrke det fine og smukke, kan bidrage til ikke at blive opslugt af en sørgen over menneskehedens hærgen og manglende selverkendelse. Det fine og smukke findes også i det umiddelbart hæslige - det handler om at se det - om at ville se det.
Størst af alt er kærligheden..størst af alle, er udfordringen som kommer med kærligheden. Gennem kærlighed åbnes alle ens sanser, for at mærke et andet og vidunderligt væsen - gengældt og respekteret, kan kærligheden ændre store dele af en ellers grum 'sandhed'/virkelighed. Men denne åbning af sanserne, bringer ligeledes én ind sin mest sårbare form.

Ukendt forfatter

"When the power of love overcomes the love of power the world will know peace"
Jimi Hendrix

Beviset for heltemod ligger ikke i at vinde en kamp, men i at kunne bære et nederlag

"Hvad hjernen kan udtænke og tro, kan opnås" - Napoleon Hill
Et mål er en drøm med en deadline.

Napoleon Hill
Hvis du ikke kan gøre store ting, så gør små ting på en stor måde.

Napoleon Hill

Tag' mindst én gang pr. år til et sted, hvor du aldrig har været tidligere.

Hvis vi ikke altid havde prøvet noget ny, ville vi stadig leve i huler.

Trættende er de mennesker
der ved så lidt
at de ikke ved, hvor lidt de ved
og som derfor tror
at de ved noget nær det hele.

Palle Lauring

Kun med hjertet ser man klart
Det væsentlige er usynligt for øjet

Antoine de Saint-Excupéry

At vove er at miste fodfæste for en stund,
ikke at vove er at miste sig selv

Søren Kierkegaard

Frygt ikke forandringen,

men stagnationen.

La Tse, 570 – 490 v. Chr., kinesisk filosof
Der er kun et onde i verden: uvidenhed.
Der er kun et gode: praktiseret kærlighed & visdom

Offline

Lykken bliver permanent, når man gør den erfaring, at den ikke er afhængig af ydre omstændigheder

John Gray

Med dialog skabes forståelse, og holdninger ændres

Ukendt forfatter

Hvis ikke en idé virker umiddelbart absurd, så har den ingen fremtid

Albert Einstein - men jeg er ikke sikker på det


For at kunne forstå hjertet og tankerne ved en person, se ikke på hvad vedkommende har opnået, men på hvad vedkommende stræber efter

Kahlil Gibran 1883-1931


Du kan enten træde frem og opnå vækst, eller du kan træde tilbage i sikkerhed

www.evan-jones.com


Man løser ikke problemer ved at bruge de tænkemåder, der skabte dem

Albert Einstein


Martin Luther King:
Menneskene ser ting som de er, og spørger: Hvorfor? Jeg ser ting som ikke er, og spørger: Hvorfor ikke?

Horisontens placering er afhængig af betragterens position


Hvis De gør, hvad De altid har gjort, får De det resultat, De altid har fået...

Vi trænger til en debat om, at folk er forskellige, og du er nødt til at behandle folk forskelligt.

Anders Knutsen

"Hvad er et menneske værd - i globaliseringens tidsalder"
Debathæfte fra Arbejdsmarkeds-Etisk Råd

Goethe (1749-1832):
Indtil man virkelig helliger sig noget, er der altid tøven, resultatløshed, muligheder for at trække sig tilbage.
Hvad derimod angår alle skabende initiativer og handlinger, gælder der en ufravigelig kendsgerning, som man - ved at være uvidende om - kan ødelægge talløse idéer og strålende planer med.
Nemlig, at i det øjeblik man definitivt helliger sig noget, da ændrer forsynet alt.
Talløse ting, som ellers aldrig ville være kommet for dagen, giver sig nu til kende for at hjælpe en.
En sand strøm af begivenheder udgår fra ens beslutning, som fremkalder alle mulige gunstige og uforudsete sammentræf, møder og konkrete former for hjælp, som intet menneske kunne have drømt om.
Derfor - hvad du end kan drømme om at kunne - begynd på det.
Dristighed rummer genialitet, kraft og magi.
Begynd, og begynd nu

Livets skønhed afhænger ikke af, hvor lykkelig du er

men af, hvor lykkelige andre er

... på grund af dig


Enhver bliver født som original - men de fleste dør som kopier

Der er syner, som mange umuligt kan se,
og dermed går meget til spilde.
For at visse skal fatte en stor idé
skal den være til­strækkelig lille

Piet Hein


Frygt ikke det utrolige

Vig ikke tilbage for det fantastiske

Når du er i tvivl - vælg da den farligste, mest uhørte løsning

Karen Blixen


Einstein: Den hårdeste materie i verden er folks forestillinger 

Stof til eftertanke:

Vær opmærksom på dine tanker
for de bliver til ordVær opmærksom på dine ord
for de bliver til handlingerVær opmærksom på dine handlinger
for de bliver til vanerVær opmærksom på dine vaner
for de bliver til din karakterVær opmærksom på din karakter
for den bliver til din skæbne

At tænke sig
l et sind, der bestandigt er rede til at gøre oprør mod dets egne konklusioner
l et sind, der ikke er mistroisk, men åbent med konstant elegant skepsis
l et sind, der er åbent over for alle muligheder, også de umulige
l et sind med en demokratisk gæstfrihed over for andre synspunkter
l et sind, der er inderligt, søgende, optimistisk og håbefuldt
l et sind, der er villigt og i stand til at bringe fastlåste processer, procedurer - og mennesker til doms
l et sind i stærk overbevisning om, at dommen over en hvilken som helst handling vil i sidste ende fældes, ikke af videnskaben, ikke af fornuften, ikke af teknologien, end ikke af den offentlige mening - men af resultaterne
l et sind, der kan bære en ny dags lys
Kollektiv meningsdannelse er flok-menneskers surrogat for såvel evnen som viljen til at tænke selvstændigt.
Stadig aktuel…
Når de aktuelle, medmenneskelige problemer skal løses, er det rart med gode råd fra folk med begavelse og fingeren på tidens puls. Her får De seks højaktuelle sentenser fra sådan en begavelse:
l Du kan ikke blive fri for modgang hvis du bruger mere end du tjener
l Du kan ikke skabe velstand ved at hæmme arbejdssomheden
l Du fremmer ikke medmenneskelighed – ved at skabe klassehad
l Du hjælper ikke dine medmennesker ved at gøre alt for dem som de udmærket selv kan gøre
l Du hjælper ikke de små i samfundet ved at ruinere de store
l Du kan ikke opbygge et medmenneskes karakter ved at fjerne dets initiativ og uafhængighed
Kloge, aktuelle ord – ikke sandt? De blev for øvrigt sagt af (land) præsident, (navn) i året ????

Har du svaret? Det er jeg spændt på at høre - mail det til mig

Hvor er det godt, at man kan gøre sig uro og bekymring over alverdens problemer, som man alligevel ikke har en chance for at løse. Derved slipper man for at anvende sine evner på generende, konkrete opgaver, som man eventuelt kunne gøre noget ved.                             Dansk Industri, 1983/3  

Enhver hører kun hvad han forstår

Goethe

  

Et job tegnes ofte som en firkant i en organisationsplan, men så firkantet er der ikke noget job, der er. En stilling er hverken rund, firkantet eller trekantet. En stilling har alle former i sig på én gang, dvs. ingen bestemt form. En stilling udvikler sig i takt med den person, der fylder stillingen ud. På fremtidens jobmarked er der ingen faste stillinger. Alting er i bevægelse på vej ud af én tilstand og ind i en anden. Derfor skal man selv være med til at skabe sit job. (Nils Villemoes)

Ifølge Eric Berne er: Næsten al menneskelig aktivitet programmeret af en fortsat drejebog, der stammer fra den tidlige barndom, således at følelsen af autonomi næsten altid er en illusion - en illusion, der er menneskeracens største lidelse, fordi den gør, at opmærksomhed, ærlighed, kreativitet og intimitet kun er muligt for nogle få heldige individer. For resten af menneskehedens vedkommende ses andre mennesker hovedsageligt som objekter, der skal manipuleres. De skal lokkes, overtales, forføres, bestikkes eller tvinges til at spille de rigtige roller, der forstærker medspillerens grundholdning og opfylder hans drejebog, og hans optagethed af disse anstrengelser afholder ham fra at gå i lag med den virkelige verden og hans egne muligheder i den.