Erst auf dieser Seite: freiberufliche Tätigkeiten 2002 bis 2006
Weiter unten auf dieser Seite: freiberufliche Tätigkeiten 1992 - 1996

Freiberufliche Tätigkeiten 2002 bis 2006

August/September 2006: Tauglichkeitsstudie erstellt für Kunde in England - ein Bauprojekt, welches außerhalb Europas verwirklicht werden soll

Februar 2006 bis Juni 2006 Fortsetzung einer früheren Aktivität - für Firma in der Nähe von Århus - Warenversand- und -empfangsprozedere (Concorde)

Mai - Februar 2006: für Firma in Ry (Nähe Aarhus) - Fertigungs- und Montageprocedere (Concorde) - verlängert bis Juli - bis August - bis September - bis Oktober - bis Februar

Februar, März und April 2005: für Firma in der Nähe von Århus - Warenversand- und -empfangsprozedere (Concorde)

Dezember 2004 + Januar 2005: für Firma in der Nähe von Aarhus - Werkstatt-/Fertigungsprocedere

November + Dezember 2004: für Firma in der Nähe von Aarhus - Lagerprozedere

2004: Für Bekannten (Existenzgründer) ein Rechnungssystem in Access erstellt

2004: Für einen Verein der Nähe von Aarhus Projektbeschreibung erstellt (Bauprojekt). Die Beschreibung ist die Grundlage für die Finanzierung des Projektes

Dezember 2003/2004: Für einer Firma bei Aarhus Projektbeschreibung erstellt (im Bereich IT und Internet). Die Beschreibung ist die Grundlage für die Finanzierung des Projektes - ein NDA ist an diese Aufgabe geknüpft

2003: Beim Start des Projektes "S-Support" teilgenommen (Firmenentwickelnde Aufgabe - mehr nur bei direktem Kontakt)

2003: Einer Firma in Naestved beim Absatz deren Produkte beigestanden (industrielle Komponenten), sowie diversen Einkaufsschritten (Einholen von Preisen via meiner Datenbase (mit mehr als 35.000 Dänischen Firmen sowie mehr als 6.000 ausserhalb Dänemark) mit dazu gehöriger Systematik zur effektiven Informationsverbreitung - sowohl National wie auch International.

2003: Datenbase mit dazu gehörigen Bildschirmen, Anfragen u. v. m. für Existenzgründer in Odder entwickelt

2003: Einer Firma bei Aarhus geholfen, via Brain-Storming eine vernünftige Projektdefinition und die Definition von Zusammenarbeitspartner zu finden - ein Projekt innerhalb "interner Transport". Anschließend ihm, durch Zutritt zu meiner Datenbank, potentielle Zusammenarbeitspartner vermittelt.

2002 + 2003: Einigen Firmen beim Absatz ihrer Produkte geholfen, und Einkaufsmöglichkeiten durch das Einholen von Preisen usw. vermittelt dadurch, dass ich denen Zutritt zu meiner Datenbank sowie der dazugehörigen Systematik für eine effektive Informationsspreizung gab - sowohl national wie auch international.

2002 + 2003: Einer Firma in Aarhus geholfen, sein Internet-Produkt  (IT-Ausbildung durchs Internet) an Kontakte im Ausland zu vermitteln - es wurde an meine Kontakte in England, Griechenland, Irland, Holland, New Zealand, Norwegen, Singapor, Süd Afrika, Spanien, Schweiz, United Arab Emirates - dieser Partner benutzte einfach meine Datenbank - mit Erfolg

Projektanstellung (zeitlich begrenzt) bei Produzent in Aarhus (Transportsysteme), 2002

Eine ganz bestimmte Konstruktion sowie dazugehörige Daten im Fertigungssteuerungssystem Baan untersucht: Ein Unglück am Bauplatz der Firma in München verursachte einen Wasserschaden an der Anlage, und jetzt mussten die betroffenen Einheiten definiert werden, um den Entschluss fassen zu können: Auswechseln oder Reparatur der betroffenen Einheiten.

Der Abschluss der Aufgabe war ein minutiöser Bericht, der dem Kunden bzw. seiner Versicherungsgesellschaft als Beschlussgrundlage diente - dieser Bericht wurde selbstverständlich auf Deutsch verfasst.


Einem Aarhusianischen Rekvirenten geholfen, sein Projekt innerhalb Landschaftsarchitektur in Deutschland (Hamburg) anzubieten

Das hiernach stehende muss noch übersetzt werden

Undervist voksne kursister indenfor området "Marketing og Strategi" i disciplinerne værdikæde - købeadfærd - distributionsopbygning - prissætning - analyser - marketingplan - start af egen virksomhed - markedsføring  af en idé eller et produkt - strategisk planlægning - MBO - kultur(-forskelle) - betalingsbetingelserne og deres betydning, herunder remburs, ECE188, NLM, leverandøraftaler - leveringsforhold / risikoovergang, herunder Incoterms2000 og alm. debat om forskellige forhold angående virksomhedsdrift samt projekt- og virksomhedsstyring

For yderligere information om "værdikæde" venligst klik på denne tekst

Freelance-aktiviteter i perioden 1992 - 1996:
Den for denne aktivitetsperiode gældende tid var præget af mange fusioner i Dansk industri med deraf følgende konsekvenser for mange erhvervsledere samt andet personale.
Nedenfor nævnte opgaver blev løst - rækkefølgen er tilfældig:

Hos Dansk Leder Service havde jeg min daglige gang, deltog dér i mange småopgaver i forbindelse med andres behov for at få løst diverse opgaver (mest af administrativ art hhv. ved hjælp af PC-systemer) for at dyrke mit netværk, hvilket blandt andet betød at jeg kom i kontakt med nedenfor nævnte for realisering af diverse opgaver:

Unika ApS på Fyn: Jeg blev bedt om at implementere alle styringssystemer med udgangspunkt i Navigator samt dertilhørende produktionsstyringssystem Triml1
Min bekendt, som havde købt denne møbelproducerende virksomhed (køkkenmøbler) på Fyn, kendte dog ikke sine begrænsninger og satte virksomheden over styr med konsekvensen: konkurs (1994)

Electro Lift International (i. G.), Neubrandenburg: Netværket hos Dansk Leder Service bevirkede, at jeg blev bedt om at deltage i oprettelsen af firmaet.
Produktet var unikt: en vakuumpumpe til at løfte glasplader og andre plane emner med.
Jeg fremstillede det sædvanlige materiale for start af virksomheden (idégrundlag, handlingsplaner, budgetter m. v.), og dette blev også brugt til at opnå finansiering i Neubrandenburg. Der blev holdt møder med lokale kontaktpersoner, banker og andre finansieringsinstitutter samt ledt efter velegnede lokaler.
Neubrandenburg blev valgt fordi der kunne opnås hensigtsmæssig finansiering for start af virksomheder i dette område, der var præget af stor arbejdsledighed.

Scanform A/S: Via netværket hos Dansk Leder Service blev jeg bedt om at deltage i en opgave hos Scanform med titlen "outplacement af medarbejderne" idet Scanform skulle lukke sin produktion.
Denne outplacement skete via trinene: indsamling af data vedr. de personer, der skulle ouplaces, samtale med disse for at give dem redskaber til at kunne indgå i en dialog med potentiel ny arbejdsgiver, kontakt med andre virksomheder for at meddele, at der er muligheder.
Succesraten har jeg ikke registreret, men jeg mener at den lå på 18.

AMU Center, Århus: Jeg blev bedt om at deltage/realisere en undervisning for iværksættere, hvilket jeg gjorde.
10 personer med relevante ideer blev undervist i i virksomhedsledelse og hvordan man starter en virksomhed (inkl. de forskellige startvanskeligheder og deres løsninger). Der var tale om 10 individuel forskellige projekter, og fagligt viden blev formidlet såvel som individuel rådgivning gennemført. Undervisningen fra min side indeholdt: Idégrundlag, målsætningsformulering, rammebudgetter som grundlag for efterfølgende handlinger, beskrivelsen af forudsætningerne for budgettet, likviditetsbudget, investeringsbudgetter, Spread-Sheet (Lotus, SuperCalc), organisationsteoretiske forhold, netværksplanlægning, Maslow / Psykologi / personlig optræden / mellemmenneskelige relationer, indkøb, lager, ledelse og samarbejde, PC­Plus (et PC-baseret bogføringssystem), Word­Perfect (Tekstbehandling), Firmaspil, organisationsdiagrammer, organisationsformer, styklister og operationskort som virksomhedsledelsesinstrumenter, virksomhedsledelse, handlingsplaner, projektplanlægning og -styring, SOFT-analyse som grundlag for innovation, interessegrupper omkring en virksomhed, procesdiagrammer, målstyring via MBO med efterfølgende netværksopbygning (projektplanlægning), konkurrenceanalyse, vandret og lodret diversifikation. Endeligt var jeg koordinator vedrørende specialist-bidrag, fungerede konsultativ for de enkelte projekter, og forestod projekt-evalueringen.

Hos ingeniørfirma i Århus fungerede jeg som virksomhedskonsulent med tyngdepunkter i funktionerne projektledelse/-styring, evaluering af iværksætterprojekter, implementering af bogførings-, finans- og projektstyringssystemet Navigator i en projektorganisation.

En kommune nær Århus henvendte sig til os fordi den frygtede større personalereduktioner i den lokale industri - med projekter skulle dette modvirkes. Jeg startede realiserbare projekter, men kun frem til tilbudsniveau. Følgende projekter blev tilbudt: Et industrinetværk, et håndværkernetværk, en ny turistattraktion, en genvindingsfabrik, projektet "Kommunen som Helårs-turistattraktion" - også for handycap'ede. Ca. 60 personer deltog i projekterne, og disse var ingeniører, arkitekter, korrespondenter, lærere, cand. oecon.'er.

En gruppering under Ingeniør-Sammenslutningen. Jeg blev bedt om at starte/indlede projekter. Det gjorde jeg så, og ud af det kom iværksætterprojekter (forløb jf. det ved AMU-center nævnte): Jeg "underviste" størrelsesorden 70 ingeniører med disse projekter